Всі адреси 35
  Всі адреси 35

  Діагностика COVID-19

  Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgM), якісний
  Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG), якісний
  Виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР Real-time
  Дослідження проводиться при наявності документа, що підтверджує особу.
  Антиген до коронавірусу (SARS-CoV-2), якісний
  Тест на антигены коронавірусу (SARS-CoV-2) та Грип A, B
  Антитіла IgG до S-RBD коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG), кількісний

  Гематологічні дослідження

  Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, ШОЕ
  WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT
  Загальний аналіз крові, лейкоцитарна формула крові з автоматичним та мікроскопічним підрахунком, ШОЕ
  WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT
  Гематологічний аналіз
  WBC, RВC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT
  Швидкість осідання еретроцитів
  Формула крові
  Ретикулоцити
  Група крові, Rh-фактор
  Пробірка з активатором згортання
  Пряма проба Кумбса
  Антиеритроцитарні аутоантитіла
  Непряма проба Кумбса
  Неповні імунні антитіла IgG

  Біохімічні дослідження

  Аланін-амінотрансфераза АЛТ
  Аспартат-амінотрансфераза АСТ
  Залізо
  Креатинін
  Сечовина
  Загальний білок
  Загальний білірубін
  Печінкові проби
  АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін
  Прямий білірубін
  Тимолова проба
  Тригліцериди
  Лужна фосфатаза ЛФ
  Альфа-амілаза крові
  Білкові фракції
  Кальцій
  Калій
  Натрій
  ЛПВЩ-ХС, холестерин альфа-ліпопротеїдів
  ЛПНЩ-ХС, холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин
  Фосфор неорганічний
  Загальний холестерин
  Магній
  Показники ліпідного обміну
  Тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності
  Ниркові проби
  Креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок
  Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований
  Креатинфосфокіназа КФК
  Альфа-амілаза крові, сечі
  Альфа-амілаза сечі
  Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ
  Транспорт солей
  Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові
  Транспорт солей сечі
  Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі
  Кальцій іонізований Ca++
  Транспорт солей (крові)
  Аполіпопротеїн А-1
  Аполіпопротеїн-В
  Ліпідний комплекс розширений
  Тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В
  Білірубін фракційно
  Загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін
  Ревмопроби
  Загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення
  Антистрептолізин-О
  Ревматоїдний фактор
  С-реактивний білок
  Ліпаза
  Альбумін
  Альфа-амілаза, ліпаза
  Сечова кислота
  Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
  Лептін
  Прокальцитонін
  Глюкоза

  Коагулологічні дослідження

  Коагулограма
  АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНВ, фібриноген
  Протромбіновий індекс
  Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) INR
  Д-димер
  Протромбіновий тест
  ПЧ, ПТІ, МНВ/INR
  Фібріноген С
  АЧТЧ

  Мікроелементи

  Мідь
  Селен
  Атомно-абсорбційний методом
  Цинк
  Атомно-абсорбційним методом

  Гормональні дослідження

  Фактори росту
  Інсуліноподібний фактор росту-1
  Соматотропний гормон
  Репродуктивна панель
  Лютеїнізуючий гормон
  Прогестерон
  Пролактин
  Тестостерон загальний
  Фолікулостимулюючий гормон
  Хоріонічний гонадотропін
  Естрадіол
  Вільний естріол
  Альфа-фетопротеїн
  Тестостерон вільний
  Дегідроепіандростерон
  Плацентарний лактоген
  Антимюллерів гормон
  17-альфа-оксипрогестерон
  Секс-зв'язуючий глобулін
  Індекс вільного тестостерону
  Дигідротестостерон
  Оцінка стану I фази місячного циклу
  Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон
  Оцінка стану II фази місячного циклу
  Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog)
  Макропролактин
  Тиреоїдна панель
  Тироксин загальний
  Тироксин вільний
  Тиреотропний гормон
  Антитіла до тиреоглобуліну
  Этот сайт использует cookies
  Понятно